Stichting HiP West-Brabant van start

Stichting HiP West-Brabant van start Na een start in verschillende gemeentes in West-Brabant is Stichting HiP (Hulp in Praktijk) West-Brabant officieel opgericht. Via HiP kunnen mensen in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiƫle middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door buurtgenoten. HiP West-Brabant wordt georganiseerd door een lokaal bestuur en is op het moment actief in Breda, Moerdijk, Roosendaal en Halderberge.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. Gemiddeld scoren gemeentes in de regio West-Brabant een trieste tweede plaats in Nederland. Een voorbereidende werkgroep heeft in onze regio het nodige werk verricht en is HiP West-Brabant per 1 september een feit. HiP wil graag een verschil maken als het gaat om de eenzaamheid in West-Brabant.

Hoe werkt HiP?
Vraag en aanbod worden door de lokale helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt. Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn: hulp in de tuin, een lamp ophangen, vervoer naar het ziekenhuis, bezoeken, boodschappen, administratie, voedselpakket ophalen en meer. HiP werkt samen met betrouwbare hulpverleners en maatschappelijke organisaties. De hulpbieders zijn vrijwilligers die zich aangemeld hebben en vaak door een meewerkende kerk geƫnthousiasmeerd zijn. De helpdesk houdt toezicht op het verloop van dit proces en ziet toe dat de hulpvraag naar tevredenheid afgerond wordt.

HiP West-Brabant is volop actief in Moerdijk, Breda, Halderberge en Roosendaal. Binnenkort wordt in andere plaatsen gestart.

Vrijwilligers en kerken die willen deelnemen kunnen zich opgeven via www.hipwestbrabant.nl. Hulpvragen kunnen ook via de website worden aangemeld of telefonisch: 076 700 24 47

12-09-2017